S.R.P. prejel bonitetno oceno odličnosti AAA za leto 2018

25.10. 2019

Prejeta ocena računovodstvo S.R.P. po analizah za leto 2018 uvršča med najboljše poslovne subjekte v Sloveniji. 

Zlata bonitetna odličnost temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnja tri zaporedna poslovna leta ter napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. 

 Prejeta bonitetna odličnost je evropsko priznana in razpoznavna. Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. 

 Ponosni na doseženo se bomo tudi v prihodnje trudili ohraniti zaupanje naročnikov v naše storitve.