S.R.P. PREJEL BONITETNO OCENO ODLIČNOSTI AAA ZA LETO 2020

6.1. 2021

Prejeta ocena računovodstvo S.R.P. po analizah za leto 2020 uvršča med najboljše poslovne subjekte v Sloveniji.
Zlata bonitetna odličnost temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnja tri zaporedna poslovna leta ter napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.
Prejeta bonitetna odličnost je evropsko priznana in razpoznavna. Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Ponosni na doseženo se bomo tudi v prihodnje trudili ohraniti zaupanje naročnikov v naše storitve.