DAVČNO, POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE

Dober nasvet, odpira poti v poslovni svet

DAVČNO SVETOVANJE

Na področju davčnega svetovanja našim strankam nudimo:

 • optimizacijo davčnih bilanc po veljavnih, zakonsko opredeljenih, predpisih,
 • svetovanje ob prenosih, preoblikovanjih, združitvah, delitvah gospodarskih subjektov,
 • svetovanje ob odprtju in zaprtju dejavnosti gospodarskih in ostalih subjektov.

Strokovne kompetence
našega tima

Naši strokovnjaki razpolagajo z ažurnimi in za vaše potrebe tudi specifičnimi informacijami s področja davčnega svetovanja. Pričakuje vas:

Strokovnost in dolgoletne izkušnje na izbranem področju.

Za vaše potrebe specifične informacije s področja davkov in zakonodaje.

Dostopnost, zaupnost in dosegljivost svetovalca.

Kontaktirajte nas

PISARNA MURSKA SOBOTA
+386 2 534 15 52

POSLOVNO SVETOVANJE

Uspeh vaše storitve, podjetja ali druge gospodarske oblike, je velikokrat odvisen od pravih poslovnih odločitev in potez. Za preprostejše in enostavnejše doseganje zastavljenih ciljev smo vam na voljo pri:

 • organizaciji vašega poslovanja,
 • izdelavi analiz poslovanja,
 • izdelavi stroškovnikov,
 • uresničevanju zastavljene vizije,
 • razvoju podjetja,
 • ustanavljanju in zapiranju gospodarskih subjektov.

Kontaktirajte nas

PISARNA MURSKA SOBOTA
+386 2 534 15 52

Strokovne kompetence
našega tima

Naši strokovnjaki razpolagajo z ažurnimi in za vaše potrebe tudi specifičnimi informacijami s področja poslovnega svetovanja. Pričakuje vas:

Ažurnost in aktualne informacije.

Individulana obravnava in zanesljivost.

Dostopnost, zaupnost in dosegljivost svetovalca.

Svetovalske storitve lahko dopolnimo tudi z izvedbo želenih storitev.

FINANČNO SVETOVANJE

Za podjetje je pomembno, da ve, s kom posluje in do kje je posojilno sposobno. Vsaka poslovna odločitev ima posledico v denarnih tokovih, zato vam svetujemo in pomagamo pri:

 • planiranju denarnih tokov,
 • sprotnih analizah mesečnih stroškov in prihodkov,
 • preverjanju bonitet poslovnih partnerjev,
 • komuniciranju s poslovnimi bankami.

Strokovne kompetence
našega tima

Naši strokovnjaki razpolagajo z ažurnimi in za vaše potrebe tudi specifičnimi informacijami s področja finančnega svetovanja. Pričakuje vas:

Strokovnost in dolgoletne izkušnje na izbranem področju.

Za vaše potrebe specifične informacije s področja financ in zakonodaje.

Dostopnost, zaupnost in dosegljivost svetovalca.

Kontaktirajte nas

PISARNA MURSKA SOBOTA
+386 2 534 15 52